حضور شرکت الکو پارس در نمايشگاه دومين کنفرانس ملي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت برق :

دومين کنفرانس ملي کاربرد GIS در مديريت صنعت برق 10 و 11 اسفند در دانشگاه بابلسر مي گردد.    

 

      

 

 

 

               توضيحات بيشتر                               

دژنکتورهاي خلاء VD4

فيکس و کشوئي          

24~36KV

 630-1250A

 

                                  

 

 

 

               توضيحات بيشتر                               

دژنکتورهاي گازي SF6

فيکس و کشوئي          

24~36KV

 630-1250A

 

      

 

 

 

       توضيحات بيشتر                       

سکسيونرهاي گازي SF6

ساده و قابل قطع زير بار       

24~36KV

   630A

 

 

        

تابلوهاي RMU              

         

 

توضيحات بيشتر

 

 

  Elko Certificate

  
تايپ تست CESI
   
 تائيديه پژوهشگاه نيرو
   
    ISO 9OO1:2008

تقدير نامه نمايشگاه برق